Pure Storage's Evergreen Storage blijft het All-Flash Array Customer Experience-programma om te overtreffen

Whitepaper

Published November 2020

Logo
Inkopers van storage-oplossingen hadden in het verleden te maken met een dure, ontwrichtende, riskante en tijdrovende upgradecyclus bij het aankopen van storage. Deze cyclus was sterk afhankelijk van de technologievernieuwingscycli van de leveranciers en de prijsontwikkeling. Met de introductie van het Evergreen Storage-programma in juni 2015 veranderde Pure Storage de storage-upgradecyclus voorgoed. Evergreen Storage is enorm populair gebleken bij klanten en heeft tot gerichte reacties geleid van alle andere grote spelers op het gebied van enterprise storage. In de loop der jaren heeft Pure Storage Evergreen Storage steeds verder uitgebreid met nieuwe functies en bredere platformdekking, waardoor de al extreem hoge klanttevredenheid nog verder is toegenomen. Deze white paper beoordeelt de impact die Evergreen Storage heeft gehad op de bedrijfsstoragesector. Ook worden de technische, financiële en zakelijke implicaties van het programma, dat eind 2019 opnieuw werd uitgebreid, vanuit het oogpunt van de klant beschreven.

Please register, or log in to your account, to download this content.

Biting the hand that feeds IT © 1998–2021