Dataprotectie In Het Tijdperk Van De Permanente Werkbelasting

Whitepaper

Published November 2021

x

De oude manier van dataprotectie was state of the art toen de gegevens geïsoleerd en afgeschermd werden en de opslagcapaciteit duur was. Deze systemen zijn gebouwd om een kopie van gegevens vast te leggen en te verminderen en gaan reactief om met verstoringen. Ze bieden niets meer dan dure verzekeringspolissen. Dit is niet meer in overeenstemming met de eisen van de huidige gedistribueerde datamodellen, die doorgaans bestaan uit multi-instance, multi-premises, multi-cloud footprints.

Don't forget to Sign In or Sign Up to Download

OR

Sign up
TO DOWNLOAD

You can update your preferences, unsubscribe or delete your account at any time by logging into the site, or via the links at the bottom of any of our emails.

Biting the hand that feeds IT © 1998–2021