Dataprotectie In Het Tijdperk Van De Permanente Werkbelasting

Whitepaper

Published November 2021

x

De oude manier van dataprotectie was state of the art toen de gegevens geïsoleerd en afgeschermd werden en de opslagcapaciteit duur was. Deze systemen zijn gebouwd om een kopie van gegevens vast te leggen en te verminderen en gaan reactief om met verstoringen. Ze bieden niets meer dan dure verzekeringspolissen. Dit is niet meer in overeenstemming met de eisen van de huidige gedistribueerde datamodellen, die doorgaans bestaan uit multi-instance, multi-premises, multi-cloud footprints.

Biting the hand that feeds IT © 1998–2022